Lam chắn nắng hình viên đạn

Lam chắn nắng hình viên đạn:

  • Mã sản phẩm: ASL200 – ASL300
  • Quy cách:  200 – 300mm
  • Vật liệu: Aluminum 6063 – T5
  • Chiều dày: 1.0mm – 1.5mm